KALENDEREN ER NU OPDATERET MED FORENINGENS SKYDETIDER FOR 2016.

Funder Skyttekreds er flyttet til en ny hjemmeside http://www.funder-skyttekreds.dk/    . Kalenderen på den ny hjemmeside er den gældende efter 15. maj 2016.

Meld dig som banekommandør.

Velkommen til Funder Skyttekreds. 
Funder Skyttekreds er stiftet i 1869. Vi  har haft skydebane i Funder-området siden stiftelsen.
Vores nuværende bane, Funder Skydebane har siden 1942 været ejet og drevet af Funder Skyttekreds. 

Evt. enkeltstående ændringer til  skydetider meddeles på denne side.

Ved kø på skydebanen har skydning med SKV- våben  fortrinsret frem for jagtvåben.

Nye skytter kan prøve at skyde hos Funder Skyttekreds. Ikke-medlemmer kan skyde en gang for 50,00 kr plus ammunition. Hvis indmeldelsen og betaling af medlemskab i skyttekredsen sker samme dag, så reduceres kontingentet med 40,00 kr.

Bemærk, vi tager ikke betalingskort ELLER MOBILPAY, kun kontanter.

Vi skyder på Funder Skydebane hver onsdag  fra 17.00-20.00, med fremmøde senest kl. 18.00, samt hver lørdag fra 09.00-13/14.00, med fremmøde senest kl. 11.00, hvis du skal købe ammunition, eller skyde med foreningens våben..

Onsdag: Primært for medlemmer med egne våben og ammunition. Foreningerne har kun i begrænset omfang foreningsvåben og ammunition med.

Lørdag: Indskydning, samt skydning fra 100 m om  kun fra 09.00-10.00. Med fremmøde senest kl. 09.00. 

Kontingent for 2016 for Funder Skyttekreds: Senior og junior/veteran 300,00 kr.  Kontingentet dækker både medlemskab Funder Skyttekreds og Funder Historiske Skyttekreds ( www.historisk-skydning.dk )               Medlemskab af Hids Herred Sortkrudtskytter koster yderligere 140,00 kr om året.

Indmeldelse sker ved fremmøde på skydebanen.

Hjemmesiden anvendes pt. alene til information. Medlemsdelen er lukket efter hackerangrebet. Medlemsregistret gik i den forbindelse tabt. Derfor kan der ikke logges på.