Lørdag d. 12. december holder vi arbejdsdag/våbenrengøring p.g.a. jagt i skoven. Så ingen skydning.

Skydebanen er åben for medlemmer på vores normale skydedage. Overhold corona bestemmelserne. Der vil være mundbind og håndsprit til rådighed.

Vi stopper for gæsteskydninger indtil videre. Der er derfor ikke længere offentlig adgang til skyttehuset og baneafsnit på skydedagene.

OBS: Vi er starter på den årlige lovpligtige våbenkontrol i Funder Skyttekreds m.fl.. Du skal derfor fremvise de våben, som du har registret i Funder til kontrol. Formålet med kontrollen er, at sikre at du stadig har dine våben, og at de opfylder de lovmæssige krav.

Kontrollen kan ske på foreningens skydedage, eller i særlige tilfælde efter aftale med formanden, men inden den 05. december 2020. 

Som medlem kan melde dig til vores lukkede Facebookgrupper Funder Skyttekreds. Her vil der løbende blive lagt information op.

Der kan skydes en gang, derefter kun med SKV 6 godkendelse.

Selv om det kan se anderledes ud, så er skydebanen normalt kun åben på foreningens to ugentlige skydedage, onsdag og lørdag

Kontingentet kan betales til vores konto i Danske Bank: 9570 11875750, via mobilpay 97149 , eller på skydebanen. Oplys navn og e-mailadresse på betalingen.

Kontingentet for 2021 er 300,00 kr. og kan indbetales fra 01. januar. Husk navn på indbetalingen

Velkommen til Funder Skyttekreds. 
Funder Skyttekreds er stiftet i 1869. Vi  har haft skydebane i Funder-området siden stiftelsen.
Vores nuværende bane, Funder Skydebane, Moselundvej 17, 8600 Silkeborg har siden 1942 været ejet og drevet af Funder Skyttekreds. 

Evt. enkeltstående ændringer til  skydetider meddeles på denne side.

Bemærk, vi tager  MOBILPAY  og kontanter.

Vi skyder på Funder Skydebane hver onsdag  fra 17.00-19.30, med fremmøde senest kl. 18.00, samt hver lørdag fra 09.00-13/14.00, med fremmøde senest kl. 11.00, hvis du skal købe ammunition, eller skyde med foreningens våben..

Onsdag: Primært for medlemmer med egne våben og ammunition. SKYTTEKREDSEN har kun i begrænset omfang foreningsvåben og ammunition med om onsdagen

Lørdag: Indskydning, samt skydning fra 100 m  kun fra 09.00-10.00. Med fremmøde senest kl. 09.00. 

Kontingent for 2019 for Funder Skyttekreds: Senior og junior/veteran 300,00 kr.

Indmeldelse sker ved fremmøde på skydebanen.

Hjemmesiden anvendes alene til information.

Data til SKV 6: Funder Skyttekreds, SKVid:  0848, Formand Hans Rytter, Korshøjvej 5, 8620 Kjellerup

Data til SKV 6: Hids Herreds Sortkrudtskytter, SKV Id:2418, Formand Hans Rytter, Korshøjvej 5, 8620 Kjellerup