Velkommen til Funder Skyttekreds

Vi holder lukket lørdag d. 27. juli, onsdag d. 31. juli og lørdag d. 03. august.

Selv om det kan se anderledes ud i kalenderen, så er skydebanen normalt kun åben på foreningens to ugentlige skydedage, onsdag og lørdag og som udgangspunkt med de skydetider, som er angivet her på siden. På onsdage kan skydetiden udvides.

Kontingentbetaling for 2024 åbner d. 01. januar 2024. Mobilpay 97149, skriv navn og 2024 i kommentarfeltet. Kan også indbetales via bank. Se data nederst på siden.  Kontingentet for 2024 er 330,00 kroner

Funder Skyttekreds er stiftet i 1869. Vi  har haft skydebane i området , hvor den nuværende skydebane ligger siden stiftelsen.

Vores nuværende bane, Funder Skydebane, Moselundvej 17, 8600 Silkeborg har siden 1942 været ejet og drevet af Funder Skyttekreds. 

Evt. enkeltstående ændringer til  skydetider meddeles på denne side.

På onsdage og lørdag anvendes følgende våbenklasser 1, 3, 5, 6, 9, og 10, uagtet hvad der fremgår af kalenderen.

Skydebanen er åben for medlemmer på vores normale skydedage. 

Vi stopper for gæsteskydninger indtil videre. Der er derfor ikke længere offentlig adgang til skyttehuset og baneafsnit på skydedagene, uden forudgående aftale med formanden.

Som medlem kan melde dig til vores lukkede Facebookgrupper Funder Skyttekreds. Her vil der løbende blive lagt information op.

Der kan skydes en gang, derefter kun med SKV 6 godkendelse.

Kontingentet kan betales til vores konto i Danske Bank: 9570 11875750, via mobilpay 97149 , eller på skydebanen. Oplys navn og e-mailadresse på betalingen.

Bemærk, vi tager  MOBILPAY  og kontanter på banen.

Hvis du skal købe ammunition, eller skyde med foreningens våben på Funder Skydebane, så er det muligt hver onsdag  fra 17.00-19.30, med fremmøde senest kl. 18.00, samt hver lørdag fra 09.00-13/14.00, med fremmøde senest kl. 11.00.

Onsdag: Primært for medlemmer med egne våben og ammunition. SKYTTEKREDSEN har kun i begrænset omfang foreningsvåben og ammunition ude om onsdagen 

Kontingent for 2024 for Funder Skyttekreds: Senior og junior/veteran 330,00 kr.

Indmeldelse sker ved fremmøde på skydebanen.

Hjemmesiden anvendes alene til information.

Data til SKV 6: Funder Skyttekreds, SKVid:  0848, Formand Hans Rytter, Korshøjvej 5, 8620 Kjellerup