Ingen skydning lørdag d. 12. oktober p.g.a. jagt i skoven.

I stedet holder vi arbejdsdag fra kl. 0900-1300.

OPDATERING: I lyset af den politiske fokus som bandekonflikten har rettet på skytteforeningerne, og ikke-medlemmers prøveskydninger, så ændre vi proceduren. Fremadrettet kan prøveskydning derfor kun ske efter forudgående aftale med formanden. Så ingen aftale = ingen skydning.

Der kan skydes en gang, derefter kun med SKV 6 godkendelse.

Selv om det kan se anderledes ud, så er skydebanen kun åben på foreningens to ugentlige skydedage, onsdag og lørdag

Data til SKV 6, se nederst på siden.

Kontingentet kan betales til vores konto i Danske Bank: 9570 11875750, via mobilpay 97149 , eller på skydebanen. Oplys navn og e-mailadresse på betalingen.

Kontingentet for 2019 kan indbetales fra 01. januar.

Velkommen til Funder Skyttekreds. 
Funder Skyttekreds er stiftet i 1869. Vi  har haft skydebane i Funder-området siden stiftelsen.
Vores nuværende bane, Funder Skydebane, Moselundvej 17, 8600 Silkeborg har siden 1942 været ejet og drevet af Funder Skyttekreds. 

Evt. enkeltstående ændringer til  skydetider meddeles på denne side.

Bemærk, vi tager  MOBILPAY  og kontanter.

Vi skyder på Funder Skydebane hver onsdag  fra 16.00-20.00, med fremmøde senest kl. 18.00, samt hver lørdag fra 09.00-13/14.00, med fremmøde senest kl. 11.00, hvis du skal købe ammunition, eller skyde med foreningens våben..

Onsdag: Primært for medlemmer med egne våben og ammunition. SKYTTEKREDSEN har kun i begrænset omfang foreningsvåben og ammunition med om onsdagen

Lørdag: Indskydning, samt skydning fra 100 m  kun fra 09.00-10.00. Med fremmøde senest kl. 09.00. 

Kontingent for 2019 for Funder Skyttekreds: Senior og junior/veteran 300,00 kr.

Indmeldelse sker ved fremmøde på skydebanen.

Hjemmesiden anvendes alene til information.

Data til SKV 6: Funder Skyttekreds, SKVid:  0848, Formand Hans Rytter, Korshøjvej 5, 8620 Kjellerup

Data til SKV 6: Hids Herreds Sortkrudtskytter, SKV Id:2418, Formand Hans Rytter, Korshøjvej 5, 8620 Kjellerup